ایمپلنت

امروزه ایمپلنت دندانی درمانی استاندارد و اولین انتخاب برای جایگزینی دندان از دست رفته است.

دلایل ارجحیت ایمپلنت نسبت به سایر درمانها:

ظاهر و احساسی مشابه دندان طبیعی برای بیمار
ایمپلنت تنها جایگزین دندان طبیعی است که از استخوان محافظت کرده و تولید استخوان طبیعی را تحریک میکند و مانع تحلیل استخوان ناشی از بی دندانی می گردد.
مزیت دیگر ایمپلنت در مقایسه با پروتز ثابت عدم نیاز به تراش دندان‌های سالم مجاور می باشد.
همچنین استفاده از ایمپلنت در پروتز متحرک نیز، به گیر و ثبات آن از طریق ساخت پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت کمک می کند.
واضح است که امکان انجام همه نیازهای دندانپزشکی مراجعان در یک مرکز موجب رفاه حال آنان می گردد.

در این مرکز سعی بر این است که با انجام همه درمانهای تخصصی از جمله ایمپلنت و زیبایی و تجزیه و تحلیل کلی، از طرح درمانی جامع پیروی کرده و موجب ارتقاء کیفیت درمان نهایی شویم.

کلینیک دندانپزشکی دکتر صالحیار با محیطی آرام و در عین حال بانشاط و مدرن می کوشد خدمات دندانپزشکی گوناگون را با کمک کادری کارآزموده و مجرب به بیماران ارائه دهد.