جراحی لثه - کلینیک دندانپزشکی دکتر صالحیار

جراحی لثه

جراحی لثه زمانی نیاز می شود که لثه فرد دچار مشکل شده است و نیاز به ترمیم دارد . گاهی دیده می شود که لثه فرد به دلایل گوناگون از جمله : مصرف دخانیات ، تغییرات هورمونی ، مصرف برخی دارو ها ، ژنتیک فرد و… تحلیل رفته و قسمت زیرین دندان که داخل لثه قرار می گیرد نمایان می شود . لثه در این حالت دیگر توانایی نگه داشتن دندان را نخواهد داشت . در این صورت لثه نیاز به ترمیم دارد پس هدف اصلی از انجام جراحی لثه در حقیقت نجات دندان های فرد است .