جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک ماهر و کاردان علاوه بر داشتن اطلاعات زیاد و کافی در خصوص دندانپزشکی باید دارای مهارت های دیگری هم باشد . در حقیقت یک جراح دندانپزشک باید قادر به برقراری هماهنگی خوبی بین دست و چشمانش باشد . اما صرفا ایجاد هماهنگی فیزیکی کافی نیست ، بلکه جراح دندانپزشک باید دارای آرامش و صبر زیادی باشد تا بیمار با او احساس راحتی کند . لذا جراح دندانپزشک شدن کار آسانی نیست و نیازمند مطالعه و کسب مهارت های زیادی است .

اگر به دنبال سفید کردن دندان هایتان به وسیله ونیر کامپوزیت و یا به دنبال انجام دیگر خدمات مربوط به دهان و دندان هستید ، می توانید به دندانپزشکی فاطمی ( دندانپزشکی دکتر صالحیار در محدوده خیابان فاطمی تهران ) مراجعه نمایید . دکتر سامان صالحیار و دکتر مهسا خیابانی که هر دو جراح دندانپزشک مطرحی در کشور می باشند ، در این دندانپزشکی مشغول به خدمت رسانی به بیماران عزیز هستند . در دندانپزشکی دکتر سامان صالحیار آرامش و درمان را در یک زمان تجربه کنید .