درمان ریشه

درمان ریشه یکی از تخصص های اصلی در دندانپزشکی است . درمان ریشه را با نام هایی چون : اندو ، روت کانال و یا عصب کشی نیز می شنویم . بخش داخلی هر دندان از یک بافت نرم شامل اعصاب و عروق خونی تشکیل شده است . به این بخش از دندان پالپ یا در اصطلاح عصب دندان گفته می شود . علم درمان ریشه به درمان پالپ های آسیب دیده می پردازد . دلایل متنوعی باعث ایجاد درد در ناحیه عصب دندان ها می شود . شایع ترین مورد در این خصوص پوسیدگی دندانی است که درمان نشده و پس از آسیب رساندن به بخش های رویی دندان به عصب میرسد . اما عوامل دیگری مانند : تحلیل دندان ها و بیماری های لثه ، اصابت ضربه ناگهانی و شدید به دندان ، شکستگی دندان و یا حتی پر کردگی های عمیق نیز در این مورد دخیل هستند .