• فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1384
  • همکاری در تألیف و ویرایش کتب تخصصی زیبایی دندانپزشکی
  • عضو آکادمی بین المللی DDA (دندانپزشکی دیجیتال)
  • بیش از 10 سال سابقه حرفه ای در زمینه دندانپزشکی زیبایی، لمینت و ونیر کامپوزیت بدون خراش دندانها
  • شرکت در دهها همایش و کنگره تخصصی ایمپلنتولوژی و سابقه همکاری با سیستمهای ایمپلنت آمریکایی و کسب مدارک علمی معتبر آنها
  • شرکت در دوره های تخصصی ایمپلنتولوژی و پروتز دیجیتال Dio Digital Academy