• جراح دندانپزشک
  • بیش از ۱۰ سال سابقه حرفه ای دندانپزشکی
  • ایمپلنتولوژی
  • اطفال
  • دندانپزشکی دیجیتال
  • همکاری در برگزاری همایشهای تخصصی ایمپلنت