ونیر کامپوزیت

ونیر کامپوزیت یکی از روش های بی ضرر جهت زیبایی و ترمیم دندان ها می باشد . کامپوزیت به موادی گفته می شود که در شید مختلف رنگی برای انواع دندان و یا برای انواع سلیقه استفاده می شود . ونیر کامپوزیت کاربرد های فراوانی در خصوص زیبایی و ترمیم دندان ها دارد . برای مثال به وسیله ونیر کامپوزیت می توانید دندان های خالی و شکسته را با همان رنگ دندان خود پر کنید ، و یا اگر از رنگ دندان هایتان رضایت ندارید می توانید با رنگ کامپوزیت دلخواه یا همان عمل ونیر کامپوزیت آن ها را سفید تر و جذاب تر کنید .

ونیر کامپوزیت نیازمند مهارت ویژه ای می باشد . زیرا در حقیقت در این روش پزشک به وسیله ی کامپوزیت به ساخت دندانی هایی از جنس کامپوزیت اما کاملا شبیه به دندان های طبیعی فرد می پردازد . کامپوزیت همان مواد سفید رنگی هستند که با آن داخل دندان ها را پر می کنند .